Okna, drzwi i podłogi w najlepszym gatunku. Trwałe i sprawdzone rozwiązania premium.
Napisz maila
Zadzwoń, skonsultuj się

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu woodston.pl/sklep/

§ 1

 1. woodston.pl/sklep/ jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest WoodSton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000806705, NIP: 7822871138, REGON: 384503870, kontakt: e-mail: sekretariat@woodston.pl, tel.: +48 797 738 988 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10d/3, kod pocztowy: 61-052. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie woodston.pl/sklep/

§ 2

 1. woodston.pl/sklep/ jest internetowym sklepem z akcesoriami i materiałami pielęgnacyjnymi budowlanymi, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem woodston.pl/sklep/ wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (woodston.pl/sklep/) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktu, wybór liczby sztuk towaru i kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy – przy akceptacji zamówienia. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a woodston.pl/sklep/ zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek woodston.pl/sklep/, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, woodston.pl/sklep/ zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, woodston.pl/sklep/ informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi woodston.pl/sklep/.